GKS „Bełchatów” S.A. informuje, iż na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego podczas pierwszego meczu w II lidze w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 wyłączona z użytkowania będzie trybuna wschodnia oraz sektor kibiców przyjezdnych na trybunie zachodniej GIEKSA Areny.

Powyższa decyzja to efekt negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i naruszeń porządku publicznego w związku z meczem podwyższonego ryzyka PGE GKS Bełchatów – ŁKS Łódź, ze szczególnym uwzględnieniem użycia niedozwolonych materiałów pirotechnicznych.