Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o. o.
Wpisana do rejestru przedsiębiorstw
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660
NIP 502-010-05-81

ul Kopalniana 4
59-100 Polkowice
tel./fax: 76/845-15-78
Rok założenia klubu: 1947
Barwy klubu: zielono-czarne
www.ksgornik.eu