Walne Zebranie Członków MKP Kotwica Kołobrzeg w dniu 11 października 2022r., podjęło Uchwałę i udzieliło poparcia członkowi Stowarzyszenia – Panu Tomaszowi Tamborskiemu